Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Finansutskottets betänkande 2022/23:FiU4

Planerat beslutsdatum: 21 december 2022

Nästa händelse: Beredning 12 december 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-12-12, 2022-12-15