Ett likviditetsverktyg för fonder

Finansutskottets betänkande 2022/23:FiU37

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 26 april 2023

Nästa händelse: Beredning 18 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2023-03-30, 2023-04-18