Nya bestämmelser om hur Sjunde AP-fonden ska lämna hållbarhetsinformation

Finansutskottets betänkande 2022/23:FiU32

Planerat beslutsdatum: 10 maj 2023

Nästa händelse: Bordläggning 9 maj 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång