Årsredovisning för staten 2022

Finansutskottets betänkande 2022/23:FiU30

Planerat beslutsdatum: 20 juni 2023

Nästa händelse: Beredning 25 maj 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2023-05-25, 2023-06-01