Kommunala frågor

Finansutskottets betänkande 2022/23:FiU26

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 13 april 2023

Nästa händelse: Bordläggning 12 april 2023

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-23, 2023-03-16

Förslagspunkter

1. Det kommunalekonomiska utjämningssystemet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:35 av Rasmus Ling (MP) yrkande 2,

2022/23:792 av Johan Hultberg (M) yrkande 2,

2022/23:1319 av Kristoffer Lindberg m.fl. (S),

2022/23:1660 av Ulrika Heie (C),

2022/23:1672 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 29,

2022/23:1837 av Maria Stockhaus m.fl. (M),

2022/23:1956 av Ida Drougge m.fl. (M) yrkandena 1-4,

2022/23:2061 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) yrkande 3,

2022/23:2171 av Elin Söderberg m.fl. (MP) yrkande 8 och

2022/23:2192 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 20.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (MP)

2. Kommunala tillsynsavgifter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:928 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 8,

2022/23:965 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 12,

2022/23:1124 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkande 7 och

2022/23:1404 av Malin Höglund och Crister Carlsson (båda M).

Reservation 4 (SD, C)

3. Vinster inom välfärdens verksamheter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:1564 av Niklas Karlsson m.fl. (S) yrkandena 1 och 2 samt

2022/23:2061 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 5 (S, V, MP)

4. Kommunal redovisning av skattemedel och jämförelsetal

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:1825 av Sten Bergheden (M) och

2022/23:1912 av Sten Bergheden (M).

5. Villkor för aktörer inom välfärden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:1838 av Maria Stockhaus m.fl. (M).

6. Riktade statsbidrag till kommunsektorn

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:402 av Niklas Karlsson och Åsa Eriksson (båda S) och

2022/23:1563 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) yrkandena 1 och 2.

7. Idéburna aktörer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:2061 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) yrkande 25.

Reservation 6 (S, MP)

8. Offentligt mål för välfärdsverksamheter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:901 av Christofer Bergenblock m.fl. (C) yrkande 21.

Reservation 7 (C)

9. Cirkulära upphandlingskriterier

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:907 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkande 16.

Reservation 8 (C, MP)

10. Kommunsektorns uppdrag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:937 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 30.

Reservation 9 (SD)

11. Ekonomisk utveckling i landsbygdskommuner

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:1121 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 10 (C)

12. Utmaningsrätt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:1121 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkande 32.

Reservation 11 (C)