Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

Finansutskottets betänkande 2022/23:FiU22

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 27 april 2023

Nästa händelse: Bordläggning 26 april 2023

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-03-09, 2023-03-09, 2023-03-23

Förslagspunkter

1. Verksamheten i IMF, Världsbanksgruppen och regionala utvecklings- och investeringsbanker 2021 och 2022

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2022/23:51 till handlingarna.

2. Makrotillsyn, bolånemarknaden och hushållens skuldsättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:246 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2022/23:322 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1-3,

2022/23:346 av Rickard Nordin (C),

2022/23:762 av Katarina Luhr m.fl. (MP) yrkande 7,

2022/23:865 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkande 5,

2022/23:910 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkandena 10 och 12,

2022/23:956 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkandena 4 och 6-9 samt

2022/23:2070 av Robert Hannah (L) yrkande 5.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (MP)

3. Struktur och konkurrens på bank- och finansmarknaden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:246 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkandena 3 och 6-11,

2022/23:322 av Markus Wiechel (SD) yrkande 4,

2022/23:639 av Elisabeth Thand Ringqvist (C),

2022/23:646 av Elisabeth Thand Ringqvist (C),

2022/23:865 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkande 20,

2022/23:956 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3,

2022/23:1003 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 15,

2022/23:1137 av David Perez och Dennis Dioukarev (båda SD),

2022/23:1620 av Mikael Larsson och Catarina Deremar (båda C) yrkandena 1-3,

2022/23:1808 av Mikael Oscarsson (KD),

2022/23:1916 av Sten Bergheden (M) och

2022/23:2262 av Emma Berginger m.fl. (MP) yrkande 37.

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (V)
Reservation 7 (C)
Reservation 8 (MP)

4. En hållbar finansmarknad

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:849 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 39,

2022/23:972 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 58,

2022/23:1314 av Mathias Tegnér och Markus Kallifatides (båda S),

2022/23:2175 av Per Bolund m.fl. (MP) yrkande 17 och

2022/23:2190 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 62.

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (C)
Reservation 11 (MP)

5. Kontanthantering och betaltjänster

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:105 av Saila Quicklund (M),

2022/23:171 av Ann-Christine From Utterstedt (SD),

2022/23:246 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkandena 4 och 5,

2022/23:430 av Staffan Eklöf (SD),

2022/23:751 av Nicklas Attefjord (MP),

2022/23:765 av Rebecka Le Moine (MP),

2022/23:948 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) yrkande 40,

2022/23:956 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 10,

2022/23:1003 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 31,

2022/23:1064 av Dzenan Cisija och Johan Büser (båda S),

2022/23:1116 av Gudrun Brunegård (KD),

2022/23:1119 av Torsten Elofsson (KD),

2022/23:1121 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkande 10,

2022/23:1199 av Åsa Karlsson och Helén Pettersson (båda S),

2022/23:1296 av Leonid Yurkovskiy (SD) yrkandena 1 och 2,

2022/23:1643 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkandena 21, 43, 45 och 46,

2022/23:1672 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 32 och

2022/23:2140 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) yrkande 53.

Reservation 12 (S)
Reservation 13 (V)
Reservation 14 (C)
Reservation 15 (MP)

6. Penningtvätt och it-relaterad brottslighet som phishing

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:217 av Mikael Larsson (C),

2022/23:848 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkande 19,

2022/23:1121 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkande 40 och

2022/23:2139 av Ardalan Shekarabi m.fl. (S) yrkande 67.

Reservation 16 (S)
Reservation 17 (C)

7. Kreditupplysning och inkassoverksamhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:773 av Mats Green (M) och

2022/23:956 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 18 (SD)

8. Ett nationellt skuldregister

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:1007 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 3,

2022/23:2070 av Robert Hannah (L) yrkande 2 och

2022/23:2215 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 3.

Reservation 19 (S)

9. Startlån för förstagångsköpare av bostad

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:321 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2022/23:2217 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 25.

Reservation 20 (S, MP)

10. Kapitalförsörjning i hela landet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:396 av Hanna Westerén (S) yrkande 1,

2022/23:460 av Isak From och Åsa Karlsson (båda S),

2022/23:644 av Elisabeth Thand Ringqvist och Anders W Jonsson (båda C),

2022/23:1040 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S),

2022/23:1048 av Mikael Dahlqvist och Lars Mejern Larsson (båda S) och

2022/23:1121 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkande 12.

Reservation 21 (S)
Reservation 22 (C)