Riksrevisionens rapport om den årliga omräkningen av myndigheternas anslag

Finansutskottets betänkande 2022/23:FiU12

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 8 februari 2023

Nästa händelse: Bordläggning 7 februari 2023

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-12-12, 2022-12-15

Förslagspunkter

1. Riksrevisionens rapport om den årliga omräkningen av myndigheternas anslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:10 av Janine Alm Ericson (MP) och

2022/23:1299 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 9 och

lägger skrivelse 2021/22:241 till handlingarna.

Reservation 1 (V)
Reservation 2 (MP)