Personalförsörjning

Försvarsutskottets betänkande 2022/23:FöU8

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 27 april 2023

Nästa händelse: Justering 20 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-03-23, 2023-03-30