Samhällets krisberedskap

Försvarsutskottets betänkande 2022/23:FöU7

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum: 12 april 2023

Nästa händelse: Beslut 12 april 2023

Utskottets förslag

Nej till motioner om samhällets krisberedskap (FöU7)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 60 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om samhällets krisberedskap. Detta framför allt med hänvisning till pågående arbete.

Motionerna handlar bland annat om samhällets fredstida krisberedskap, skydd mot olyckor och cybersäkerhet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-03-09, 2023-03-16

Nej till motioner om samhällets krisberedskap (FöU7)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 60 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om samhällets krisberedskap. Detta framför allt med hänvisning till pågående arbete.

Motionerna handlar bland annat om samhällets fredstida krisberedskap, skydd mot olyckor och cybersäkerhet.

Förslagspunkter

1. Krisberedskapssystemet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:288 av Jan Ericson (M) och

2022/23:851 av Mikael Larsson m.fl. (C) yrkande 8.

Reservation 1 (C)

2. SOS Alarm

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:948 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) yrkande 38.

3. Regleringen av den fredstida krisberedskapen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:851 av Mikael Larsson m.fl. (C) yrkande 10.

Reservation 2 (C)

4. Nordiskt samarbete

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:315 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3 och

2022/23:1524 av Kjell-Arne Ottosson (KD).

5. Utveckling av räddningstjänsten

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:629 av Johan Hultberg (M) yrkandena 1 och 3,

2022/23:851 av Mikael Larsson m.fl. (C) yrkandena 1 och 5 samt

2022/23:2262 av Emma Berginger m.fl. (MP) yrkande 47.

Reservation 3 (S, C)
Reservation 4 (MP)

6. Bekämpande av skogsbränder

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:972 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 19.

7. Vatten- och branddammar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:1910 av Sten Bergheden (M).

8. Användningen av högfluorerade ämnen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:907 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkande 84.

Reservation 5 (C)

9. Brandsäkerhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:901 av Christofer Bergenblock m.fl. (C) yrkande 14 och

2022/23:1249 av Malcolm Momodou Jallow m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 6 (V)
Reservation 7 (C)

10. Stöd till personer med funktionsnedsättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:1232 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkandena 22 och 23.

Reservation 8 (V)

11. Nationell krisfond

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:854 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 24.

Reservation 9 (C)

12. Klimatanpassning för krisberedskapen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:499 av Mathias Tegnér (S) yrkande 1,

2022/23:851 av Mikael Larsson m.fl. (C) yrkande 6,

2022/23:998 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 5 och

2022/23:2190 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 25.

Reservation 10 (S, C, MP)

13. Portar i Göta älvs mynning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:746 av Nicklas Attefjord m.fl. (MP).

14. Cybersäkerhet - risker, sårbarheter och åtgärder

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:848 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkandena 17, 20 och 27-30,

2022/23:1013 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 7 och

2022/23:1643 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkandena 23, 24 och 26.

Reservation 11 (C)

15. Kunskapsuppbyggnad inom cybersäkerhetsområdet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:848 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkandena 24, 31 och 39 samt

2022/23:2262 av Emma Berginger m.fl. (MP) yrkande 5.

Reservation 12 (S, MP)
Reservation 13 (C)

16. It-upphandlingar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:848 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkandena 22 och 23 samt

2022/23:1013 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 14 (C)

17. Arbetet inom EU med cybersäkerhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:848 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkandena 7-9 och 25.

Reservation 15 (C)

18. Digital kommunikation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:851 av Mikael Larsson m.fl. (C) yrkande 31.

Reservation 16 (C)

19. Motståndskraft mot desinformation och propaganda

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:2262 av Emma Berginger m.fl. (MP) yrkande 6.

Reservation 17 (MP)

20. Skydd av svensk transportinfrastruktur

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:1014 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 42.

21. Landtransporter av farligt gods

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:1014 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 60.

22. Nationellt förbud mot fyrverkerier

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:142 av Ingela Nylund Watz (S).

23. Skärmförbud på offentliga badanläggningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:893 av Michael Rubbestad (SD).

24. Kustbevakningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:851 av Mikael Larsson m.fl. (C) yrkande 34 och

2022/23:2262 av Emma Berginger m.fl. (MP) yrkande 48.

Reservation 18 (C)
Reservation 19 (MP)

25. Antalet marina myndigheter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:851 av Mikael Larsson m.fl. (C) yrkande 33.

Reservation 20 (C)

26. Skyddet av kärnkraftverk m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:948 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) yrkande 45.

27. Hotet från radioaktiva komponenter från rymden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:1767 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 4.