Försvarspolitik och totalförsvar

Försvarsutskottets betänkande 2022/23:FöU6

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 8 februari 2023

Nästa händelse: Justering 2 februari 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-01-19, 2023-01-26