Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Försvarsutskottets betänkande 2022/23:FöU5

Planerat beslutsdatum: 22 februari 2023

Nästa händelse: Beredning 2 februari 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2023-02-02, 2023-02-09