Riksrevisionens rapport om personalförsörjningen av kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän

Försvarsutskottets betänkande 2022/23:FöU3

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 12 april 2023

Nästa händelse: Bordläggning 11 april 2023

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2023-03-16, 2023-03-23

Förslagspunkter

1. Riksrevisionens rapport om personalförsörjningen av kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2022/23:37 till handlingarna.