Riksrevisionens rapport om Konsumentverkets tillsyn av marknadsföring och avtalsvillkor

Civilutskottets betänkande 2022/23:CU5

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 10 maj 2023

Nästa händelse: Beredning 13 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2023-03-23, 2023-04-13, 2023-04-20