Ökad transparens för stora företags skattebetalningar

Civilutskottets betänkande 2022/23:CU19

Planerat beslutsdatum: 24 maj 2023

Nästa händelse: Beredning 20 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2023-04-20, 2023-04-27, 2023-05-04