EU:s nya tågpassagerarförordning

Civilutskottets betänkande 2022/23:CU18

Planerat beslutsdatum: 3 maj 2023

Nästa händelse: Beredning 13 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-04-13, 2023-04-20, 2023-04-25