Hyresrätt m.m.

Civilutskottets betänkande 2022/23:CU14

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 13 april 2023

Nästa händelse: Trycklov 3 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-23, 2023-03-16