Planering och byggande

Civilutskottets betänkande 2022/23:CU12

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 12 april 2023

Nästa händelse: Bordläggning 11 april 2023

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-16, 2023-03-09

Förslagspunkter

1. Översyn av plan- och bygglagen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:909 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkande 13,

2022/23:1006 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 10 och

2022/23:2217 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 26.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)

2. Allmänna och enskilda intressen enligt plan- och bygglagen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:493 av Lawen Redar och Mathias Tegnér (båda S),

2022/23:860 av Anne-Li Sjölund m.fl. (C) yrkande 17,

2022/23:909 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkande 35,

2022/23:946 av Leonid Yurkovskiy m.fl. (SD) yrkande 4,

2022/23:1006 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 5 och 7,

2022/23:1224 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkande 1,

2022/23:1463 av Amanda Lind (MP) yrkande 3 och

2022/23:2095 av Amanda Lind m.fl. (MP) yrkande 12.

Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (V)
Reservation 6 (C)
Reservation 7 (MP)

3. Plansystemet i allmänhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:499 av Mathias Tegnér (S) yrkande 2,

2022/23:909 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkande 2,

2022/23:910 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkande 2,

2022/23:946 av Leonid Yurkovskiy m.fl. (SD) yrkande 3,

2022/23:1006 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 4,

2022/23:1009 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 9,

2022/23:1124 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkande 17,

2022/23:1632 av Martina Johansson och Elisabeth Thand Ringqvist (båda C) yrkande 1,

2022/23:1880 av Jonny Cato m.fl. (C) yrkande 18 och

2022/23:2217 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkandena 15 och 16.

Reservation 8 (S)
Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (C)

4. Medborgarinflytandet och vissa andra intressen vid fysisk planering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:359 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkande 15,

2022/23:910 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkande 23,

2022/23:946 av Leonid Yurkovskiy m.fl. (SD) yrkande 1,

2022/23:1006 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och

2022/23:1217 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 22.

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (V)
Reservation 13 (C)

5. Klimatfrågor i planeringen och planering för gröna områden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:760 av Katarina Luhr m.fl. (MP) yrkande 1,

2022/23:762 av Katarina Luhr m.fl. (MP) yrkande 6,

2022/23:908 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkandena 20, 25, 26 och 31,

2022/23:909 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkandena 41-43,

2022/23:2175 av Per Bolund m.fl. (MP) yrkande 33 och

2022/23:2267 av Katarina Luhr m.fl. (MP) yrkandena 4-8.

Reservation 14 (C)
Reservation 15 (MP)

6. Reglering med detaljplan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:562 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkande 2,

2022/23:747 av Nicklas Attefjord (MP),

2022/23:1042 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S),

2022/23:1215 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkandena 12 och 13,

2022/23:1406 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 10,

2022/23:1443 av Adnan Dibrani (S) och

2022/23:1918 av Sten Bergheden (M).

Reservation 16 (V)

7. Regionplanering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:562 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkande 5,

2022/23:909 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkande 5,

2022/23:1006 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 11 och

2022/23:1215 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 14.

Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (V)
Reservation 19 (C)

8. Krav vid ny- eller ombyggnation av bostäder

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:290 av Jan Ericson (M),

2022/23:906 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkande 21,

2022/23:909 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkandena 4 och 28 samt

2022/23:1672 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 23.

Reservation 20 (C)

9. Regler och krav för ett hållbart och innovativt byggande

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:36 av Per Bolund m.fl. (MP) yrkande 21,

2022/23:839 av Daniel Bäckström och Helena Lindahl (båda C),

2022/23:909 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkande 39,

2022/23:1454 av Katarina Luhr m.fl. (MP) yrkandena 4 och 5,

2022/23:1457 av Marielle Lahti och Nicklas Attefjord (båda MP),

2022/23:2190 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 171 och

2022/23:2267 av Katarina Luhr m.fl. (MP) yrkandena 2 och 3.

Reservation 21 (C)
Reservation 22 (MP)

10. Regler om inomhusklimat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:909 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkande 40 och

2022/23:910 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkande 20.

Reservation 23 (C)

11. Frågor om buller och andra störningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:360 av Niels Paarup-Petersen (C),

2022/23:450 av Mats Green (M) yrkandena 1-6,

2022/23:562 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkande 9,

2022/23:603 av Marléne Lund Kopparklint (M) yrkande 2,

2022/23:909 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkandena 49 och 50,

2022/23:1406 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 11,

2022/23:1953 av Sten Bergheden (M) och

2022/23:2140 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) yrkande 18.

Reservation 24 (S)
Reservation 25 (C)

12. Studentbostäder

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:910 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkande 16 och

2022/23:1006 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 26 (SD)
Reservation 27 (C)

13. Krav på bygglov och anmälan m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:909 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkandena 1, 3 och 29,

2022/23:1439 av Monica Haider (S),

2022/23:1454 av Katarina Luhr m.fl. (MP) yrkande 8,

2022/23:1605 av Catarina Deremar (C) och

2022/23:1672 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 24.

Reservation 28 (C)
Reservation 29 (MP)

14. Bygglovsbefriade åtgärder

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:334 av Rickard Nordin (C),

2022/23:439 av Erik Ottoson (M),

2022/23:909 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkandena 20 och 30 samt

2022/23:2190 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 147.

Reservation 30 (S)
Reservation 31 (C)

15. Bygglovsregler för näringsverksamhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:562 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkandena 6-8 och

2022/23:1898 av Sten Bergheden (M).

16. Kontroller vid nybyggnation av bostäder

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:289 av Jan Ericson (M).

17. Byggande i strandnära lägen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:1899 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2.

18. Sakägarkretsen och avgift för överklagande

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:395 av Peder Björk och Hanna Westerén (båda S),

2022/23:562 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkande 4,

2022/23:909 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkandena 10 och 11,

2022/23:1122 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkande 15,

2022/23:1917 av Sten Bergheden (M) och

2022/23:2217 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 28.

Reservation 32 (S)
Reservation 33 (C)

19. Förutsättningar för överklagande m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:484 av Eva Lindh (S),

2022/23:562 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkande 3 och

2022/23:2217 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 27.

Reservation 34 (S)

20. Handläggningstider

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:909 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkande 9,

2022/23:1009 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 10,

2022/23:1122 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkande 14 och

2022/23:1650 av Ulrika Heie (C).

Reservation 35 (SD)
Reservation 36 (C)

21. Skadeersättning enligt plan- och bygglagen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:1005 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 7-9.

Reservation 37 (SD)

22. Tillsyn och sanktioner

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:909 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkande 32,

2022/23:982 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 6,

2022/23:1006 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 6 och

2022/23:1815 av Gudrun Brunegård (KD).

Reservation 38 (SD)
Reservation 39 (C)

23. Tillgänglighet till anläggningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:1463 av Amanda Lind (MP) yrkande 4.

Reservation 40 (MP)