Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2022/23:AU9

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 26 april 2023

Nästa händelse: Beredning 18 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-03-16, 2023-04-18