Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2022/23:AU7

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 19 april 2023

Nästa händelse: Bordläggning 18 april 2023

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-16, 2023-03-07, 2023-03-16, 2023-03-28

Förslagspunkter

1. Jämställdhetspolitikens mål m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:181 av Märta Stenevi m.fl. (MP) yrkande 21,

2022/23:1120 av Catarina Deremar m.fl. (C) yrkande 14,

2022/23:1217 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 1,

2022/23:1673 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 1-3 och

2022/23:2277 av Märta Stenevi m.fl. (MP) yrkandena 1, 6, 7 och 28.

Reservation 1 (V)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (MP)

2. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:122 av Aida Birinxhiku (S),

2022/23:883 av Ulrika Liljeberg m.fl. (C) yrkande 24,

2022/23:1673 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 4 och 69,

2022/23:1680 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C) yrkande 2,

2022/23:2053 av Teresa Carvalho m.fl. (S) yrkande 5,

2022/23:2070 av Robert Hannah (L) yrkande 1,

2022/23:2098 av Amanda Lind m.fl. (MP) yrkande 10,

2022/23:2139 av Ardalan Shekarabi m.fl. (S) yrkandena 47, 48 och 55 samt

2022/23:2277 av Märta Stenevi m.fl. (MP) yrkandena 72, 105, 106 och 118.

Reservation 4 (S)
Reservation 5 (C)
Reservation 6 (MP)

3. Nollvision för våld i nära relationer

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att en nollvision för våld i nära relationer ska införas och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2022/23:958 av Michael Rubbestad m.fl. (SD) yrkande 1,

2022/23:2034 av Olle Thorell m.fl. (S),

2022/23:2053 av Teresa Carvalho m.fl. (S) yrkande 4 och

2022/23:2139 av Ardalan Shekarabi m.fl. (S) yrkande 54.

Reservation 7 (S, V, C, MP)

4. Hedersrelaterat våld och förtryck

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:864 av Ulrika Liljeberg m.fl. (C) yrkande 44,

2022/23:883 av Ulrika Liljeberg m.fl. (C) yrkande 36,

2022/23:894 av Christofer Bergenblock m.fl. (C) yrkande 33,

2022/23:1076 av Ann-Sofie Alm (M),

2022/23:1673 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 81 och 119,

2022/23:1693 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L),

2022/23:1882 av Malin Björk m.fl. (C) yrkandena 25 och 26,

2022/23:2139 av Ardalan Shekarabi m.fl. (S) yrkande 51 och

2022/23:2277 av Märta Stenevi m.fl. (MP) yrkande 94.

Reservation 8 (S)
Reservation 9 (C)
Reservation 10 (MP)

5. Jämställdhet i arbetslivet m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:852 av Jonny Cato m.fl. (C) yrkande 15,

2022/23:909 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkandena 21 och 22,

2022/23:957 av Michael Rubbestad m.fl. (SD) yrkandena 1 och 6,

2022/23:985 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 33,

2022/23:1673 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 24 och 41-43 samt

2022/23:2277 av Märta Stenevi m.fl. (MP) yrkandena 9 och 12.

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (C)
Reservation 13 (MP)

6. Diskriminering på grund av funktionsnedsättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:291 av Jan Ericson (M),

2022/23:722 av Malin Danielsson (L),

2022/23:1232 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 4 och

2022/23:1674 av Rickard Nordin och Ulrika Heie (båda C) yrkandena 1 och 2.

Reservation 14 (V)

7. Diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:724 av Robert Hannah (L).

8. Jämlikhetsdata

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:1461 av Annika Hirvonen m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2.

Reservation 15 (V, MP)

9. Översyn av diskrimineringslagen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:181 av Märta Stenevi m.fl. (MP) yrkande 15,

2022/23:1122 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkande 12,

2022/23:1214 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 2,

2022/23:1474 av Amanda Lind m.fl. (MP) yrkande 10,

2022/23:1635 av Martina Johansson (C) yrkande 4,

2022/23:1688 av Eric Westroth (SD),

2022/23:2098 av Amanda Lind m.fl. (MP) yrkande 9 och

2022/23:2223 av Eric Palmqvist (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 16 (V)
Reservation 17 (C)
Reservation 18 (MP)

10. Diskrimineringsombudsmannen m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:882 av Christofer Bergenblock m.fl. (C) yrkande 3,

2022/23:1882 av Malin Björk m.fl. (C) yrkandena 20 och 21,

2022/23:2053 av Teresa Carvalho m.fl. (S) yrkande 8,

2022/23:2061 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) yrkande 38 och

2022/23:2277 av Märta Stenevi m.fl. (MP) yrkande 18.

Reservation 19 (S)
Reservation 20 (C)
Reservation 21 (MP)

11. EU-initiativ på diskrimineringsområdet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:53 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkandena 10 och 13 samt

2022/23:1188 av Anna Wallentheim m.fl. (S) yrkande 5.

Reservation 22 (V, MP)