En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2022/23:AU10

Planerat beslutsdatum: 7 juni 2023

Nästa händelse: Beredning 9 maj 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2023-05-09, 2023-05-30