Riksrevisionens rapport om yrkeshögskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU8

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 17 februari 2022

Nästa händelse: Justering 3 februari 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-01-13, 2021-12-14