Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2021

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU34

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 15 juni 2022

Nästa händelse: Justering 9 juni 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång