Ett mer likvärdigt skolval

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU33

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 15 juni 2022

Nästa händelse: Justering 9 juni 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-26, 2022-05-05, 2022-05-10