Ökad likvärdighet för skolhuvudmän

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU32

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 8 juni 2022

Nästa händelse: Justering 31 maj 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-28, 2022-05-05