Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU29

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 14 juni 2022

Nästa händelse: Justering 7 juni 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna