In- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU26

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 16 juni 2022

Nästa händelse: Justering 9 juni 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång