Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU25

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 16 juni 2022

Nästa händelse: Justering 9 juni 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-05-10, 2022-05-19