Validering för kompetensöverföring och livslångt lärande

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU23

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 8 juni 2022

Nästa händelse: Justering 2 juni 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång