Högskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU19

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 16 juni 2022

Nästa händelse: Justering 9 juni 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna