Gymnasieskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU17

Planerat beslutsdatum: 24 februari 2022

Nästa händelse: Beredning 27 januari 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna