Studiestöd

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU12

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 24 februari 2022

Nästa händelse: Justering 17 februari 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna