Strategisk exportkontroll 2021 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Utrikesutskottets betänkande 2021/22:UU9

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 14 juni 2022

Nästa händelse: Justering 2 juni 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-05-12, 2022-05-19