Nordiskt samarbete inklusive Arktis

Utrikesutskottets betänkande 2021/22:UU5

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 8 juni 2022

Nästa händelse: Beredning 31 maj 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-05-05, 2022-05-12, 2022-05-19, 2022-05-31