Kommissionens arbetsprogram 2022

Utrikesutskottets utlåtande 2021/22:UU4

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 8 december 2021

Nästa händelse: Trycklov 3 december 2021

Hela utlåtandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-11-25, 2021-11-11, 2021-10-28