Europarådet

Utrikesutskottets betänkande 2021/22:UU13

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 14 juni 2022

Nästa händelse: Bordläggning 10 juni 2022

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-21, 2022-05-05

Förslagspunkter

1. Europarådet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:2577 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 6,

2021/22:3246 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 23 och

2021/22:3777 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 20.2.

Reservation 1 (SD)

2. Redogörelse

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelse 2021/22:ER1 till handlingarna.