Verksamheten i Europeiska unionen under 2021

Utrikesutskottets betänkande 2021/22:UU10

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 14 juni 2022

Nästa händelse: Justering 2 juni 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-21, 2022-05-05, 2022-05-12, 2022-05-19