Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2021/22:UFöU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 14 december 2021

Nästa händelse: Trycklov 3 december 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-11-25, 2021-11-18, 2021-11-11