Väg- och fordonsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2021/22:TU7

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 17 februari 2022

Nästa händelse: Justering 1 februari 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-01-25, 2021-12-09