Kollektivtrafikfrågor

Trafikutskottets betänkande 2021/22:TU5

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 2 februari 2022

Nästa händelse: Trycklov 28 januari 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-01-25, 2022-01-18, 2021-12-09