Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång

Trafikutskottets betänkande 2021/22:TU3

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 17 februari 2022

Nästa händelse: Justering 1 februari 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång