Ytterligare åtgärder mot fordonsmålvakter

Trafikutskottets betänkande 2021/22:TU18

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 21 juni 2022

Nästa händelse: Justering 7 juni 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång