Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU35

Planerat beslutsdatum: 21 juni 2022

Nästa händelse: Beredning 31 maj 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-05-31, 2022-06-09