Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU30

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 14 juni 2022

Nästa händelse: Beredning 31 maj 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-04-28, 2022-05-31