Borttagande av bosättningsprincipen vid sprututbyte

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU28

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 14 juni 2022

Nästa händelse: Justering 31 maj 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång