Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU2

Planerat beslutsdatum: 29 september 2021

Nästa händelse: Beredning 7 september 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-09-16, 2021-09-07