Socialtjänstfrågor – barn och unga

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU18

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum: 31 maj 2022

Nästa händelse: Beslut 31 maj 2022

Utskottets förslag

Uppmaning till regeringen om utsatta barn (SoU18)

Socialutskottet anser att det är viktigt att ständigt arbeta för att utsatta barn ska få en bättre och tryggare tillvaro. Riksdagen har tidigare uppmanat regeringen att vidta åtgärder för att förbättra situationen för dessa barn. Enligt utskottet har regeringen inte gjort tillräckligt. Därför föreslår utskottet att riksdagen beslutar att rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att den så snart som möjligt vidtar åtgärder inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade cirka 330 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner främst med hänvisning till pågående arbete och utredningar.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår ett tillkännagivande om att regeringen ska genomföra riksdagens fattade beslut om utsatta barn. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-07, 2022-05-05

Uppmaning till regeringen om utsatta barn (SoU18)

Socialutskottet anser att det är viktigt att ständigt arbeta för att utsatta barn ska få en bättre och tryggare tillvaro. Riksdagen har tidigare uppmanat regeringen att vidta åtgärder för att förbättra situationen för dessa barn. Enligt utskottet har regeringen inte gjort tillräckligt. Därför föreslår utskottet att riksdagen beslutar att rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att den så snart som möjligt vidtar åtgärder inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade cirka 330 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner främst med hänvisning till pågående arbete och utredningar.

Förslagspunkter

1. Insatser för barn och unga

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:1376 av Marléne Lund Kopparklint (M),

2021/22:1382 av Marléne Lund Kopparklint och Pål Jonson (båda M) yrkandena 1 och 2,

2021/22:3153 av Ann-Sofie Lifvenhage (M),

2021/22:3218 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkandena 4, 11, 22, 24 och 43,

2021/22:3399 av Nicklas Attefjord (MP) yrkande 1,

2021/22:3440 av Marléne Lund Kopparklint (M),

2021/22:3810 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkandena 13 och 22,

2021/22:3972 av Juno Blom m.fl. (L) yrkandena 33, 36, 39 och 40,

2021/22:3975 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkandena 9 och 10 samt

2021/22:4166 av Ebba Busch m.fl. (KD) yrkandena 45 och 49.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (KD)
Reservation 5 (L)
Reservation 6 (MP)

2. Tidigare tillkännagivanden

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om tidigare tillkännagivanden och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2021/22:3424 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 7 (S, V, MP)

3. Familjehemsplaceringar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:444 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkandena 7, 18 och 20,

2021/22:3302 av Josefin Malmqvist (M) yrkande 4,

2021/22:3461 av Marléne Lund Kopparklint (M),

2021/22:3478 av Marléne Lund Kopparklint (M),

2021/22:3512 av Martina Johansson m.fl. (C) yrkande 6 och

2021/22:3810 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkandena 27 och 45.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (C)
Reservation 10 (V)

4. Hem för vård eller boende

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:444 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkandena 13-17,

2021/22:3219 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkande 13,

2021/22:3633 av Ulrika Karlsson (M) yrkande 3,

2021/22:3765 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 9 och

2021/22:3810 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkandena 17 och 41.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (V)

5. Övrigt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:444 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 5,

2021/22:3512 av Martina Johansson m.fl. (C) yrkande 12,

2021/22:3778 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 8,

2021/22:3810 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkande 50,

2021/22:3975 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 19 och

2021/22:3985 av Juno Blom m.fl. (L) yrkande 38.

Reservation 14 (M)
Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (C)
Reservation 17 (V)
Reservation 18 (L)

6. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.