Hälso- och sjukvårdens organisation m.m.

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU15

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 14 juni 2022

Nästa händelse: Beredning 31 maj 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-28, 2022-05-05, 2022-05-31