Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU10

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 17 februari 2022

Nästa händelse: Beredning 1 februari 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-02-01, 2022-01-27, 2022-01-13, 2021-12-14