Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 16 december 2021

Nästa händelse: Beredning 6 december 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-12-06, 2021-12-02, 2021-11-30, 2021-11-11, 2021-10-28