Redovisning av skatteutgifter 2022

Skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU30

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 9 juni 2022

Nästa händelse: Justering 2 juni 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång